Rehabcentret

Vi driver ett rehabcenter där vi tar emot hästar med olika problem som vill komma till oss under en period för att rehabiliteras.Vi har en fantastisk anläggning med ett active stable som utfodrar hästarna 12 gånger per dygn och med en kraftfoderstation med individuell fodergiva.
Detta är perfekt för en fånghäst under tiden den inte kan gå på gräs då hela anläggningen är grusad så hästen får enbart hö.
Har din häst andra magproblem tex magsår så är det ju fantastiskt att ge den mat så många gånger på dygnet under tiden magsåret läker.
På anläggningen finns också möjlighet till träning och rehabilitering av muskler och senor. Under hästens vistelse finns tillgång till behandling med massage , kinesiotejp och elterapi av vår fysioterapuet Jenny Hedström.