BIOPROMIN för häst

I den naturliga basen med mineraler och spårämnen är det tillsatt essentiella aminosyror, vitaminer och örter i god balans för att främja ett optimalt upptag, ur såväl BIOPROMIN som det dagliga intaget av foder. Speciella örter är tillsatta för att främja magens och tarmens funktioner. Det är viktigt för syntetiseringen (bildandet av vitaminer i tarmen).

BIOPROMIN ger en god balans i blodet och i den inre sekretionen det vill säga, körtlar och organ stimuleras till en normal funktion. Det är särskilt viktigt för hjärta och lungor, för att förhindra överansträngning, underträning och tävling.

Mineralernas positiva effekter är:

– Aktiverar syreupptaget

– Bryter ned mjölksyran

– Starkare skelett - leder - muskler - senor

– Bättre hovkvalitet

– Stimulerar matsmältningen

– Mindre fodergallor

– Snabbare återhämtning

– Finare hårrem

Förbättrar hormonbalansen.

DOSERING:
Häst normaldos per dag: ca 1/2 dl = 50 gr
Djur i träning: 1/2 - 1 dl per dag
Små ponnys: ca 1 msk per dag
(För bättre upptag uppdela dosen i 2 givor)

FAKTARUTA
Calcium (kalk) påverkar positivt Magtarmskanalens PH-värde och slemhinnan vid passage.

= P / CA förhållande 1-2.

EGENVÅRDSERIE för häst

Egenvårdserie för häst är produkter, så kallat fodertillskott. Formula medel innehåller örter, mineraler och vitaminer som påverkar kroppens normala funktioner. Ex. balanserar hela mag-tarmkanalen
med för mycket eller för lite enzymer, magsafter och den normala bearbetningen av födan.
(Häst som uppvisar sjukdom eller skada skall hänvisas till veterinär).

FORMULA 1
Främjar mag-tarmkanalens arbete.
FORMULA 2
Främjar leder och musklers funktion.
FORMULA 3
Balanserar brunst och humörsvängningar.
FORMULA 4
Främjar njurarnas funktion.
FORMULA 5
Främjar andningen i samband med fukt, kyla och slem,
med påverkan av luftburna ämnen.
FORMULA 6
När hästen är hispig med rädsla och uppför sig onaturligt.
FORMULA 7
Främjar immunförsvarets arbete.
FORMULA 8
Allmänt njur-mag-lymf stärkande.
(NML-kur)
FORMULA 9
För hingstar i obalans.
FORMULA 10
Balanserad brunst, aktiverar äggstockar hos ston.
FORMULA 11
Normaliserar tarmfloran.
FORMULA 12
Påverkar maskangrepp.
FORMULA 13
Immunförsvar. Vid besvär av insekter.
FORMULA 14
Främjar tunntarmens normala funktion.
FORMULA 15
Främjar urinvägarnas normala funktion.
FORMULA 16
Främjar vid akut och kronisk skada.
FORMULA 17
Leverns normala funktion.
FORMULA 18
Hovens normala funktion.
FORMULA 19
Främjar cirkulationens normala tillstånd.
FORMULA 20
Elektrolyter, energikick före tävling, återhämtning efter tävling.

REKOMMENDATION / DOSERING:
1 tsk. – 1 msk. 2 ggr. per dag, (vid behov kan dosen ökas).

BIOPROMIN rekommenderas för ökad effekt.